Herb Gminy Hajnówka

INFORMACJA

Wójt Gminy Hajnówka informuje właścicieli gruntów o nie przyjmowanie odpadów niewiadomego pochodzenia (osady ściekowe) jako nawóz na grunty orne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • źródło pochodzenia nawozu (osadu ściekowego),
  • badania nawozu,
  • badania gruntu,
  • obowiązek ustalenia dawki nawozu na grunt.

Komunalne osady ściekowe (zgodnie z ustawą o odpadach) - to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych – to rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby.

Zasady stosowania komunalnych osadów ściekowych reguluje:

  1. ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21). Szczegółowe informacje związane ze stosowaniem osadów ściekowych zawiera art. 96 ustawy o odpadach,
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych, m.in.: zgodnie z 2 ust. 1 pkt. 1, 2, 3a, § 3ust. 1, 3, § 6 ust. 2.

W przypadku wątpliwości co pochodzenia stosowanego nawozu na polach uprawnych można skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku w celu uzyskania informacji w tej sprawie.

Wójt Gminy Hajnówka

Pani Lucyna Smoktunowicz

darowizna_auto

W związku ze sprzedażą lub przekazaniem jako darowizny samochodu lub innego pojazdu masz obowiązek powiadomić odpowiedni urząd. Wynika to z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Art. 78 ust. 2 pkt 1) .