Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą dotyczącą zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów gminnych, jaka przeprowadzana jest w gminie Ustroń.

W ramach tej inicjatywy drewno użytkowe i opałowe pozyskane z terenów stanowiących własność gminy może być:

  • przeznaczone do sprzedaży w drodze licytacji
  • przekazane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszkańcom jako pomoc rzeczowa
  • przekazane na utrzymanie budynków remiz jednostek ochotniczych straży pożarnych
  • przekazane na podstawie umowy organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność charytatywną i społeczną bez możliwości dalszej odsprzedaży.

 

Szczegóły tej inicjatywy znajdziecie Państwo w poniższym linku

https://ustron.bip.info.pl/dokument_druk.php?iddok=17756&idmp=680&r=o

  

Jednocześnie przypominamy, że najnowsze regulacje unijne czyli Dyrektywa EPBD  oraz podatek od emisji ETS2 wspierają i promują używanie drewna na potrzeby ogrzewania budynków.

Dyrektywa EPBD (ang.) Energy Performance of Buildings Directive) czyli Dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków ma wyeliminować spalanie paliw kopalnych (gaz i węgiel), które powoduje "emisję CO2 na miejscu", na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z aktualną wiedzą naukową i z ustawodawstwem Polskim oraz wspólnotowym drewno, pellet i inne rodzaje biomasy są odnawialnymi źródłami energii więc używanie ich do ogrzewania budynków jest jak najbardziej dopuszczone i aprobowane przez nową dyrektywę. Dodajmy, że drewno jest paliwem lokalnym, nie obciążonym śladem węglowym, tanim i łatwo dostępnym a proste urządzenia na drewno są alternatywą w razie awarii instalacji lub braku prądu.

Podobnie jak w przypadku dyrektywy EPBD, podatek od emisji ETS2 dotyczy emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych przez budynki mieszkalne. Paliwa kopalne to węgiel i gaz. Drewno, pellet i inne rodzaje biomasy zaliczane są do paliw odnawialnych i ich używanie jest najlepszym sposobem na uniknięcie podatku od emisji ETS2.

 

W imieniu Zarządu i Członków

Piotr Batura

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”