Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Nadleśnictwo Hajnówka, na podstawie art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku o lasach,  zakupi lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia, spełniające następujące warunki:

 • bezpośrednio przylegające do gruntu pozostającego z zarządzie Lasów Państwowych;
 • stanowiące współwłasność Nadleśnictwa Hajnówka;
 • w powszechnej ewidencji gruntów i budynków stanowią grunt leśny – opisany jest jako Ls;
 • w przypadku gruntów nieleśnych, powinny być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, a w przypadku braku mpzp, posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt przeznaczony jest pod zalesienie;
 • mają uregulowany stan prawny;
 • nie są obciążone na rzecz osób trzecich;
 • nie są obciążone sporami granicznymi;
 • mają ustalone w terenie granice.

 

Oferta powinna zawierać:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopię mapy ewidencyjnej;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku jego braku, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt przeznaczony jest pod zalesienie. W przypadku ich braku stosowana informację;
 • oznaczenie księgi wieczystej;
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o braku sporów granicznych;
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich

 

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inna nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą w/w nieruchomości zapraszamy do składania ofert:

 • pisemnie, na adres Nadleśnictwa Hajnówka: ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 85 683-24-60
 • e-PUAP: pgl_lp_0114