KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

ROLNIKU! HODOWCO ZWIERZĄT!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce przypomina, że posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny.

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa bydła do dwunastego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Zamiar ubicia cielęcia do 12 m-ca życia, owcy i kozy właściciel zwierzęcia musi zgłosić pisemnie do Powiatowego Lekarza Weterynarii na 48 godzin przed ubojem na adres: Hajnówka, ul. Warszawska 114, 17-200 Hajnówka lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamiar ubicia świni należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii na 48 godzin przed ubojem na adres: Hajnówka, ul. Warszawska 114, 17-200 Hajnówka lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 85 682-25-96. Przy uboju świń obowiązuje bezwzględny obowiązek badania w kierunku obecności włośni.

 

Zgłoszenie zamiaru uboju powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi;
  2. Gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi;
  3. Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi;
  4. Miejsce i termin uboju;
  5. Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju;
  6. Inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu, w szczególności numer telefonu zgłaszającego.

 

Uboju może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentem.

Na posiadaczu zwierzęcia, który dokonał uboju bydła do 12 m-ca życia, owcy i kozy w gospodarstwie ciąży obowiązek zagospodarowania na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM). Zagospodarowanie polega na zgłoszeniu i odbiorze za pokwitowaniem przez zakład utylizacyjny (SRM) jako materiał kategorii 1:

  • bydło do 12 m-ca życia nie zawiera żadnego materiału SRM.
  • materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w odniesieniu do owiec i kóz jest czaszka zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła.

 

Jednocześnie informuję, że niezgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii zamiaru uboju na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 zł do 2000 zł.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2021 poz. 2059 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2017 r. poz. 1182)

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Hajnówce

Joanna Piekut-Geniusz