Gmina Hajnówka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 azbest

 

W związku ze złożonym wnioskiem w sierpniu 2023r.,  z 83 posesji osób prywatnych zostanie odebrany zmagazynowany azbest. Została podpisana Umowę Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na przedsięwzięcie ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka". Całkowita dotacja netto wynosi ponad 84 tys. zł.
 
Urząd Gminy ciągle prowadzi zapisy na odbiór wyrobów azbestowych, aby przygotować kolejne wnioski w przypadku pojawienia się dotacji na ten cel.