W dniu 22.12. Gmina Hajnówka podpisała umowę z PUK w Hajnówce na "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych... na 2024r." Zaoferowana cena za tonę odpadów pozwala na utrzymanie opłat dla mieszkańców na tym samym poziomie. Będzie to już trzeci rok bez wzrostu opłat za odpady.

 umowa