„Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami!”


Szanowni Państwo,


Święty czas Bożego Narodzenia kieruje naszą religijną wyobraźnię do betlejemskiego żłóbka jako źródła wiary w boski wymiar człowieczego losu. „Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje”, nie jesteśmy więc już sami wobec kruchości ludzkiej egzystencji. Przeżywając płynącą z tego radość składamy sobie przy wigilijnym stole i podczas świątecznych spotkań wzajemne życzenia i prosimy Bożą Dziecinę o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i dla Polski. Wspólnym pragnieniem dobrego zdrowia, bezpiecznego i szczęśliwego życia w pokoju i dostatku, spełnienia planów i marzeń, tak osobistych, jak i wspólnotowych, obejmujemy także cały zbliżający się kolejny rok.

Odnosimy to również do troski o dobro wspólne w naszej Ojczyźnie. W ostatnim czasie Polska znalazła się znowu na historycznym zakręcie. Blisko naszych wschodnich granic toczy się wojna wywołana przez imperialną Rosję, a zdominowana przez niemieckie interesy Unia Europejska usiłuje ograniczyć naszą suwerenność. To jednak nie wszystkie powody do obaw i niepokoju. Po ostatnich wyborach do władzy w naszym Kraju doszły siły „nocnej zmiany” i „resetu”, uległe (jeśli nie gorzej) wobec zagranicy. Martwimy się o przyszłą kondycję naszego wojska, od którego zależy bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i o to, czy Polska Wschodnia, a więc i nasz Region, nie będą znowu bezbronne wobec koncepcji stawiania czoła potencjalnemu agresorowi dopiero na linii Wisły, o realizację programów społecznych, wsparcie dla inwestycji samorządowych, a przez to przyszłość Rzeczypospolitej.

Dzisiaj potrzebny jest szczególny wysiłek Prawa i Sprawiedliwości jako odpowiedzialnej patriotycznej opozycji, aby ocalić dotychczasowy dorobek i fundamentalne wartości. Uzyskaliśmy największe spośród wszystkich ugrupowań poparcie wyborców, za małe jednak, żeby dalej sprawować rządy. Teraz potrzebna jest determinacja i współpraca w trudnym dziele walki o Polskę, która przyniesie zwycięstwo, jeżeli będzie nas coraz więcej. Wizję drogi, która jest przed nami zarysował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości Premier Mateusz Morawiecki w swoim ostatnim exposé.

Boże Narodzenie to czas wyjątkowy i niepowtarzalny. Zostawiając gościnnie wolne miejsce przy stole wypełniamy je żywą pamięcią o naszych bliskich, których już nie ma wśród nas i zapraszamy do naszych domów Pana Jezusa słowami „Kolędy dla nieobecnych”:


„Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole”.


Dziękując za wszystkie owoce solidarnej troski i zaangażowania na rzecz dobra publicznego w naszej Ojczyźnie oraz dotychczas wspólnie przebytą drogę z serca życzę radości Świąt Bożego Narodzenia, trwałego zdrowia, siły ducha, wszelkich łask i błogosławieństwa Nowonarodzonego w każdym dniu nadchodzącego 2024 roku.

 

Boże Narodzenie 2023 roku

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński