W dniu 07 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Hajnówce odbyło się przekazanie odzieży ochronnej dla jednostek OSP z terenu Gminy Hajnówka.

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Hajnówka pozyskała środki w wysokości 4 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Mochnatym i Nowokorninie. W ramach pozyskanych środków zakupiono: 4 pary butów specjalnych skórzanych, 4 pary rękawic ratownictwa technicznego oraz 4 kominiarki. Łączna wartość przeznaczonych środków na realizację zadania wraz z wkładem własnym Gminy Hajnówka to 4 160,00 zł. Zakupiona odzież ochronna przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych.

             

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z DOTACJI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.