PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

Miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Orzeszkowo (nr nieparzyste od 101 do 113A, nr parzyste od 112 do 120 oraz przepompownia)

03-160

09.10.2023

10.00-14.00

Kol. Rzepiska

03-434

12.10.2023

10.00-14.00

Olchowa Kładka (posesje nr: 1A, 3, 4A, 5, 7), Borysówka (nr nieparzyste od 1 do 85, nr parzyste od 2 do 84 oraz działki nr:  151/1, 218/2, 379, 377, 382, 213)

03-378

13.10.2023

7.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991