Wójt Gminy Hajnówka informuje o możliwości składania deklaracji na grant w ramach planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie: „Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Ankietę informacyjną należy złożyć do 22.09.2023 r. do godz. 15:30 ( pok. 32 sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka).

Grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.

Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/ lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością.

Warunki realizacji projektu:

− pojemność magazynów energii elektrycznej/ ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ ciepła w urządzeniach OZE,

− energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

a) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

- magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,

- inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

b) wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu ciepła – grantem mogą zostać objęte:

- zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

- zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

- bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kolektory słoneczne,

- bufory ciepła z grzałką elektryczną, zasilaną z instalacji fotowoltaicznej,

- bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych: dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia wynosi do 85 % z zastrzeżeniem:

Magazyn energii elektrycznej - cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;

Magazyn ciepła - cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./ buforu ciepła, nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Link do ogłoszonego konkursu

  https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

 

Do pobrania:

ANKIETA DOTYCZĄCA magazynów energii (WORD 44KB)

ANKIETA DOTYCZĄCA magazynów ciepła (WORD 44KB)