Informacja o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka w 2023 r.

  1. Na podstawie uchwały nr XXXVII/306/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 972 000,00 zł
  1. Na podstawie uchwały nr XXXVII/307/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Hajnówka, przyznano dotację celową w wysokości 71 173,91 zł