PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami wymiany  nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 127,332 linii kolejowej nr 31 Siedlce – Siemianówka w ciągu drogi Nowosady – Sobolewo nr 108539B wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Przejazd kolejowo-drogowy zostanie całkowicie zamknięty w dniach od dnia 7 września br. od godz. 8:00 do dnia 9 września br. do godz. 18:00.

W celu zapewnienia ciągłości ruchu samochodowego zaprojektowano objazd drogi wojewódzkiej nr 685, grogi gminnej nr108561B oraz drogi wewnętrznej.

W miejscach prowadzonych robót zalecana jest szczególna ostrożność i dostosowanie się do wprowadzonego czasowego oznakowania.

 

Dział dróg kolejowych i ochrony środowiska
Biuro Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku
Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.