Drodzy Przedsiębiorcy. Gorąco zachęcam do zapoznania się z aktualnymi możliwościami pozyskania dotacji oraz skorzystania z pomocy instrumentów finansowych w ramach Programów Operacyjnych wdrażających środki europejskie.

  1. Dotacje – pomoc bezzwrotna:

1) Działanie 1.5 – Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Nabór ogłoszony zostanie w miesiącu marcu 2019 r. W ramach działania wsparte zostaną przedsięwzięcia wdrażające ekoinnowacje, ale jednocześnie zwiększające zdolności produkcyjne czy usługowe istniejącego przedsiębiorstwa. Planowany budżet naboru (czyli całkowita wartość pomocy którą uzyskają razem zakwalifikowani wnioskodawcy) to 11 mln zł). Zachęcam do udziału w konkursie biorąc pod uwagę, iż jedynym z kryteriów oceny wniosków jest całkowita powierzchnia terenów Natura 2000 w stosunku do powierzchni gminy, na której realizowane jest przedsięwzięcie. Przedmiotowa wartość dla Gminy Hajnówka wynosi ponad 50 % i tym samym przekłada się na korzyść oceny wniosków Naszych przedsiębiorców.

2) Działanie 1.3 – Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. Przewidywany termin ogłoszenia naboru to październik 2019 r. Przedmiotem naboru będzie innowacyjność w przedsiębiorstwach – produktowa, procesowa i organizacyjna. Szacowany budżet projektu to 40 mln zł. Rozważający aplikowanie w ramach działania powinni mieć na uwadze kryterium oceny wniosków wyraźnie premiujące przedsięwzięcia będące wynikiem prac badawczo – rozwojowych poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy oraz innowacyjność przedkładanych do objęcia dofinansowaniem rozwiązań.

Szczegóły dotyczące ww. działań odnajdą Państwo na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

3) Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących) – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków  - 1 połowa 2019 r. W ramach działania wsparcie mogą otrzymać osoby, które nie prowadziły w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy działalności gospodarczej, a w szczególności nie były wpisane do CEiIDG. Pomoc przyznawana jest w postaci premii i jednorazowo może wynieść do 100 000 zł. Szczegóły odnajdą Państwo na stronie rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl.

4)  Bądź przedsiębiorczy (rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie nowych firm i rozwój istniejących) – rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Przewidywany termin ogłoszenia naboru wniosków  - 1 połowa 2019 r. W ramach działania wsparcie mogą otrzymać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i zamierzają ją rozwijać. Zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju  uzyskanie pomocy do 100 000 zł będzie wymagało utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, natomiast uzyskanie pomocy do 200 000 zł będzie wymagało utworzenia min. 2 miejsc pracy. Szczegóły odnajdą Państwo na stronie rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl.

  1. Pożyczki:

1) Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” prowadzony przez Fundusz Wschodni sp. z. o. o. O pożyczkę mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej. Maksymalna kwota pożyczki to 500 000 zł, którą można przeznaczyć zarówno na roboty budowlane jak i zakup wyposażenia obiektów turystycznych i około turystycznych.

Szczegóły oraz informację o innych instrumentach finansowych oferowanych przez FW odnajdą Państwo pod linkiem:

http://www.funduszwschodni.pl/nasze-pozyczki/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/

2) „Pożyczka Termomodernizacyjna” jest projektem realizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. O możliwości skorzystania z pożyczki do 1 000 000 zł pisaliśmy już wcześniej (link: http://gmina-hajnowka.pl/ogloszenia/1011-pozyczka-z-funduszy-europejskich-termomodernizacja-przedsiebiorstw). Szczegóły dotyczące naboru odnajdą Państwa pod tym linkiem: http://pozyczkowy.com.pl/dotacje-dofinansowanie-na-termomodernizacje-kredyty-pozyczki-termomodernizacyjne/

Wyżej wymienione nabory wniosków o przyznanie pomocy i istniejące instrumenty finansowe nie wyczerpują możliwości stwarzanych przez środki europejskie i krajowe – stanowią jedynie wskazówkę.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz