Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont stolarki okiennej w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach”.

 Dokumenty do pobrania: