Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów obrazy_na_2023rootzdrowierootspalaj_kalorie_nie_smiecirootgaleria oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 29.03.2023 Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na zadanie "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka". Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w obrębie wsi Sawiny Gród oraz rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Orzeszkowo Kolonia - Wygon.
Wartość inwestycji po przetargu 3 530 100 zł. PROMESA z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA DRUGA opiewa na kwotę 3 353 595 zł. Zakończenie robót planowane jest na 30 września 2024r.
 
W dniu 29.03.2023r. przekazano również drogi do realizacji innego zadania, gdzie będą robione nakładki asfaltowe i dwie nowe drogi. Ta rozbudowana inwestycja opiewa na kwotę 6 855 405 zł. W niedługim czasie ruszą też inne nasze inwestycje, tj. przebudowa kotłowni w Nowoberezowie (wartość 797 902 zł) i budowa boiska przy szkole w Dubinach (wartość 708 798 zł). Środki Gmina Hajnówka pozyskała z Polskiego Ładu.
 
 
{galeria width=650 height=650 slider=boxplus.transition animation=3650}obrazy_na_2023/zdrowie/spalaj_kalorie_nie_smieci/galeria{/galeria}