DDP Nowoberezowo

Uczestników Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie odwiedziła psycholog Pani Joanna Szerenos, aby porozmawiać na temat „Zrozumieć seniora - potrzeby i emocje osób starszych”. Następnie odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których podopieczni wraz z psychologiem i opiekunką przygotowali zdrową surówkę z białej kapusty.

omacnica

Tadeusz Szymańczak wspólnie z dr Romanem Warzecha rozpoczęli jak co roku monitorowanie Omacnicy Prosowianki, bardzo groźnego szkodnika w uprawie kukurydzy. Panowie przygotowują metody ograniczania i zwalczania tego patogena,

DDP Nowoberezowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce oferuje dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówkę tę stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

od kleszczowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Hajnówce

17-200 Hajnówka

ul. Dgc. Adama Dowgirda 9      

NIP 543-17-71-354, Reg. 050582500
tel. 85 682 92 31                                                                             

Hajnówka, 01.06.2022 r.

 

Bezpłatny Program szczepień przeciwko
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM) w hajnowskim Szpitalu.

Pragniemy niniejszym poinformować, iż hajnowski Szpital został partnerem projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób od kleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Program szczepień skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, należących do grup ryzyka zachorowania w związku z wykonywaną pracą w sektorze rolnictwa, łowiectwa, rybactwa. Program obejmuje bezpłatne szczepienia, kwalifikację lekarską do szczepienia i kampanię edukacyjną na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze.

Szczepienia będą wykonywane w okresie od lipca 2022 r. do września 2023 r. w Poradni Ogólnej Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce (ul. Piłsudskiego) oraz Gminnych Ośrodkach Zdrowia w Białowieży, Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narwi i Narewce

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 85 682 90 42 (w godzinach 8.00-15.00) lub pisząc na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiat hajnowski jest obszarem endemicznym występowania chorób od kleszczowych o największym w skali całego kraju wskaźniku zapadalności.

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) to ostra choroba wirusowa, która często wiąże się z poważnymi powikłaniami neurologicznymi, może nawet prowadzić do zgonu. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza. Do zakażenia dochodzi w pierwszych minutach od ukłucia przez kleszcza, dlatego jego usunięcie nie zapobiega KZM. Dlatego też szczepienia ochronne w tym zakresie powinny być propagowane jako standardowe postępowanie profilaktyczno - prozdrowotne u wszystkich osób aktywnych zawodowo należących do grupy podwyższonego ryzyka zachorowalności.

burze z gradem
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Burze z gradem/1

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność

od godz. 08:00 dnia 01.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.06.2022

 Przebieg

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
70%

 SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 podlaskie/hajnowski od 08:00/01.06 do 20:00/01.06.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

Podkategorie