dostępne mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

pwik

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 22.06.2023r. w godz.0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi- końcowym etapem montażu lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody.

Informacja o wstrzymaniu dostawy wody zamieszczona jest: na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o., telewizji kablowej, tablicy Urzędu miasta, przekazana sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z przerwą w dostawie wody przepraszamy wszystkich odbiorców.

Prezes PWiK Spółka z o. o. w Hajnówce

pwik

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Hajnówce informuje odbiorców wody na terenie miasta Hajnówka oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanym nocnym wstrzymaniu dostawy wody dnia 16.06.2023r. w godz.0.00-5.00, związanym z pracami modernizacyjnymi - montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody.

prośba o wsparcie
Ogromna prośba.
 
Konieczne jest wsparcie Ośrodka dla Osób Przewlekłe i Psychicznie Chorych w Nurcu.

pi weterynaryjna

Białystok, 30 maja 2023r.

ZAWIADOMIENIE

o stwierdzeniu na terenie województwa podlaskiego choroby wymienionej w pkt. 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421).

Podkategorie