logo spzoz hajnówka

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej W Hajnówce pragnie poinformować, iż na mocy przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r.  Dz.U. 2020, poz. 1395 wprowadzony został standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

pomoc

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.