Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż istnieje możliwość bezpłatnego transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób, które:

  1. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie N (choroby neurologiczne) lub kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub
  2. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - I grupa z w/w schorzeniami  lub
  3. mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

 

Zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy  7:30 – 15:30

tel: 85 306 78 05;   85 306 78 00;   664 132 294.