Hajnówka, dnia 03.03.2020r.

HDM.4450.4.2020

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, informuje, iż w ramach profilaktyki grypy oraz zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, należy podjąć dodatkowe starania dotyczące zapewnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych podstawowego wyposażenia w środki higieny osobistej w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w celu umożliwienia prawidłowego postępowania w dbałości o higienę rąk.

Należy pamiętać, że w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) § 8 ustęp 1, szkoła ma obowiązek zapewnić dostępność do środków higieny osobistej.

 

Mając na uwadze, że zachowanie higieny rąk jest najprostszą i jedną z najbardziej skutecznych metod zapobiegania zakażeniom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zwraca uwagę na znaczenie realizacji powyższego obowiązku w kontekście profilaktyki chorób zakaźnych.

 

Jakmyćręce