Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Hajnówce informuje odbiorców wody miejskiej miasta Hajnówki oraz wsi Dubiny, Lipiny, Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo, Poryjewo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Płukania nocne sieci wodociągowej będą się odbywały w następujących terminach oraz godzinach 22:30 – 4:30.

Terminy płukania sieci:

  • 30 styczeń 2023 r.
  • 20 marzec 2023 r.
  • 05 czerwiec 2023 r.
  • 04 wrzesień 2023 r.
  • 23 październik 2023 r.

Informacje o płukaniach sieci zamieszczone są: na stronie internetowej PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce, telewizji kablowej, tablicy Urzędu Miasta, przekazane sołtysom wymienionych wsi.

Za uciążliwości i niedogodności związane z płukaniem sieci wodociągowej wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Prezes PWiK Spółka z o.o. w Hajnówce