Hajnówka, 26 marca 2020r.

PPP: 113/20   

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce na podstawie pisma Podlaskiego Kuratora Oświaty (PSP.542.14..2020 z dnia 19 marca 2020r.) informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce otrzymała wskazanie Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczeń i opinii w rejonie swojego działania dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

W związku z powyższym rozszerzenie uprawnień Poradni ułatwi rodzicom dzieci/uczniów, pełnoletnim uczniom z Państwa Gminy  ubieganie się o kształcenie specjalne ze względu na w/w niepełnosprawności.

Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze diagnozowanie dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera i objęcie ich systemową pomocą.

 

Z poważaniem - Lucyna Wojciuk

 

http://poradniahajnowka.hekko.pl/bip.html

 

poradnia pp hajnowka