Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Szkół i Placówek Oświatowych w województwie podlaskim


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,


Dobre wykształcenie jest jedną z najważniejszych wartości, która rzutuje na całe dalsze życie człowieka. Jego zdobywanie, kształtowanie postawy, wyrabianie umiejętności samodzielnego myślenia to proces długotrwały, który wymaga trudu i wysiłku i wypełnia młode lata każdego z nas. Jednak aby był on skuteczny, potrzebne są także okresy wytchnienia i odpoczynku.


„Otia post negotia”, odpoczywaj po pracy – mówi łacińska sentencja. Za Wami, Drodzy Uczniowie, i za Państwem, Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy i Dyrektorzy Szkół, kolejny rok wysiłku i pracy, uczenia się i nauczania, poszerzania wiedzy w drodze ku dojrzałości. Gratuluję wszystkim Uczniom uzyskanych ocen i wyników w nauce, a Nauczycielom, Wychowawcom i Dyrektorom szkół, Rodzicom, a także samorządowcom i innym organom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe wyrażam wdzięczność i uznanie za realizację w minionym roku misji edukacyjno-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży oraz stwarzanie dla niej sprzyjających i przyjaznych warunków.


Życzę wszystkim pięknych dni wakacyjnego odpoczynku, z większą częścią czasu dla drugiego człowieka i odczuwania harmonii otaczającego świata niż dla smarfonów i komputerów. Życzę udanych i bezpiecznych wakacji oraz nabrania sił, po dwóch miesiącach beztroski, radości i pogodnego lata, do pracy i nauki w następnym roku szkolnym.
Białystok, zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

 

Z wyrazami szacunku

Jarosław Zieliński