Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37
Nazwa biura  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia  Przymrozki/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność  od godz. 23:00 dnia 29.04.2022 do godz. 06:30 dnia 30.04.2022
Przebieg  Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -4°C
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
80% 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podlaskie/hajnowski od 23:00/29.04 do 06:30/30.04.2022 temp. min -1 st., przy gruncie -4 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.