PSZOK tablica

INFORMACJA

 W dniu 19.05.2017 PSZOK w Starym Berezowie

 NIECZYNNY

 Za utrudnienia przepraszamy.

Plakat nie pal śmieci

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Obowiązkiem mieszkańców jest zbieranie powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych w worki i pojemniki oraz przekazywanie ich firmie odbierającej odpady komunalne do dalszego przetwarzania.

Recykling

Deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od:
- zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- chwili powstania na danej nieruchomości odpadów,
- chwili zmiany ilości osób zamieszkałych,
- zmiany wysokości ustalonych stawek.