UWAGA MIESZKAŃCY GMINY HAJNÓWKA!!!

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informujemy, iż od sierpnia br. nastąpiła zmiana terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020 roku, ustala się, iż opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszcza się z góry za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,

2) za II kwartał do 15 maja danego roku,

3) za III kwartał do 15 września danego roku,

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Nr konta bankowego 38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

 

 

Urząd Gminy Hajnówka