wybory

Komisarz Wyborczy w Białymstoku II

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

na obszarze właściwości Gminy Hajnówka

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa w Dubinach, Dubiny ul. Główna 1b, 17-200 Hajnówka:

1.

Marzena Piwowarska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Stare Berezowo - Przewodniczący

2.

Alina Daria Oniszczuk, zgłoszona przez KWW ZIEMIA HAJNOWSKA, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Agnieszka Dunda, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka - Członek

4.

Janina Kaliszuk, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo - Członek

5.

Mirosław Kojło, zgłoszony przez KWW HAJNOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA, zam. Dubiny - Członek

6.

Tamara Lewczuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

7.

Julita Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Postołowo - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Gminne Centrum Kultury w Dubinach, Dubiny ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka:

1.

Jarosław Dunda, zgłoszony przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka - Przewodniczący

2.

Iwona Siemieniuk, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Stefan Sadowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Postołowo - Członek

4.

Ewa Stepaniuk, zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Kotówka - Członek

5.

Irena Weresa, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo - Członek

6.

Krystyna Wojtulewicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dubiny - Członek

7.

Jan Woroniecki, zgłoszony przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Nowokornino - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Świetlica Wiejska w Nowosadach, Nowosady 114, 17-200 Hajnówka:

1.

Katarzyna Giczan, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Przechody - Przewodniczący

2.

Ewa Maciejuk, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Borysówka - Zastępca Przewodniczącego

3.

Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Lipiny - Członek

4.

Anna Michalczuk, zgłoszona przez KW NORMALNA POLSKA, zam. Hajnówka - Członek

5.

Jolanta Puc, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI, zam. Hajnówka - Członek

6.

Grażyna Alicja Wileńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

7.

Eliza Własiuk, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica wiejska w Nowokorninie, Nowokornino 33, 17-200 Hajnówka:

1.

Paulina Siegień, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Kotówka - Przewodniczący

2.

Anna Pucinik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Dubiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Barbara Baranow, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Czeremcha - Członek

4.

Maria Chrościelewska, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo - Członek

5.

Maria Grygoruk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

6.

Helena Paszko, zgłoszona przez KWW ZIEMIA HAJNOWSKA, zam. Puciska - Członek

7.

Arnold Teterdynko, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI, zam. Hajnówka - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86, 17-200 Hajnówka:

1.

Anna Drużba, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Nowoberezowo - Przewodniczący

2.

Andrzej Treszczotko, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny - Zastępca Przewodniczącego

3.

Walentyna Biryłko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Nowoberezowo - Członek

4.

Maria Karpiuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Dubicze Osoczne - Członek

5.

Gabriela Kraśko, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA, zam. Pasieczniki Duże - Członek

6.

Włodzimierz Maksimiuk, zgłoszony przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Nowosady - Członek

7.

Monika Ewa Sokołowska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Nowosady - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Świetlica Wiejska w Mochnatem, Mochnate 58, 17-200 Hajnówka:

1.

Andrzej Golonko, zgłoszony przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Mochnate - Przewodniczący

2.

Nadzieja Charytoniuk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Włodzimierz Golonko, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże - Członek

4.

Wiktor Gruszewski, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Orzeszkowo - Członek

5.

Mateusz Romaniuk, zgłoszony przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Nowoberezowo - Członek

6.

Marta Siemieniuk, zgłoszona przez KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Stare Berezowo - Członek

7.

Gabriela Żmieńko, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Orzeszkowo - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica wiejska w Orzeszkowie, Orzeszkowo 25, 17-200 Hajnówka:

1.

Iwona Elżbieta Kiczkajło, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Orzeszkowo - Przewodniczący

2.

Krzysztof Lisicki, zgłoszony przez KKW LEWICA, zam. Orzeszkowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Alina Bartoszuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny - Członek

4.

Marek Ginszt, zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”, zam. Hajnówka - Członek

5.

Renata Ginszt, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI I NIEZALEŻNI, zam. Hajnówka - Członek

6.

Anna Golonko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże - Członek

7.

Teresa Nowicka, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Orzeszkowo - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 48, 17-200 Hajnówka:

1.

Urszula Anna Furmanek, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Hajnówka - Przewodniczący

2.

Wiktoria Ignatiuk, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA, zam. Dubicze Osoczne - Zastępca Przewodniczącego

3.

Irena Kojło, zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Dubiny - Członek

4.

Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Nowosady - Członek

5.

Małgorzata Stankiewicz-Czykwin, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Hajnówka - Członek

6.

Monika Staśkiewicz, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Lipiny - Członek

7.

Joanna Eurydyka Twaróg, zgłoszona przez KWW NOWOBEREZOWO WALENTYNA BIRYŁKO, zam. Hajnówka - Członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska w Starym Berezowie, Stare Berezowo 42, 17-200 Hajnówka:

1.

Paulina Bartoszuk, zgłoszona przez KWW WSPIERAJMY GMINĘ HAJNÓWKA, zam. Lipiny - Przewodniczący

2.

Dorota Romaniuk, zgłoszona przez KWW PRZYSZŁOŚĆ WSI GMINY HAJNÓWKA, zam. Stare Berezowo - Zastępca Przewodniczącego

3.

Dorota Bartoszewicz, zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2024-2029, zam. Mochnate - Członek

4.

Roman Daniluk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Hajnówka - Członek

5.

Paulina Kraśko, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Pasieczniki Duże - Członek

6.

Grzegorz Maksymiuk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Stare Berezowo - Członek

7.

Irena Szpilko, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”, zam. Mochnate - Członek

wybory

POSTANOWIENIE NR 496/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Hajnówka

Na podstawie art. 167 par. 1 pkt 3a i art. 184 par. 1 pkt 2a oraz par. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

par. 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Hajnówka, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1. Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Lipiny


2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Nowosady

3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II
Dorota Sosna

wybory

POSTANOWIENIE NR 497/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 29 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Hajnówka


Na podstawie art. 167 par. 1 pkt 3a i art. 184 par. 1 pkt 2a oraz par. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

par. 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Hajnówka, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1. Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowosady


par. 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Lipiny

 

par. 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku Il

Dorota Sosna

wybory

POSTANOWIENIE NR 414/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 21 marca 2024 r.


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Podkategorie