Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 2 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

20181002 Obwieszczenie nawojta