KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Il
Z DNIA 12 MARCA 2024 R.


w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Komisarz Wyborczy w Białymstoku I informuje, iż w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku w pokoju nr 303 (budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Bielskiego, Rady Powiaty Hajnowskiego, oraz Rady Powiatu Siemiatyckiego tych komitetów, którym nie zostały przyznane numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.


Komisarz Wyborczy
w Białymstoku Il
Dorota Sosna

 

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU Il Z DNIA 12 MARCA 2024 R. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - do pobrania