Wyniki głosowania w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. znajdują się na stronie https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/wyniki/pl