Dokładnie 157 lat temu, 22 stycznia 1863r. Manifestem wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, wybuchło największe powstanie narodowe, skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Trwało do jesieni 1864r. Miało ono charakter wojny partyzanckiej, w trakcie której stoczono ponad 1200 walk na terenie całego zaboru rosyjskiego. Powstanie nie ominęło także ziemi hajnowskiej. Powstańcy z Siemiatycz po przegranej tam bitwie 6-7 lutego 1863r., przedostali się do Puszczy Białowieskiej. Były to oddziały dowodzone przez Romana Rogińskiego, Walentego Lewandowskiego, Bronisława Rylskiego, oraz grupa pod dowództwem Stanisława Songina, odłączona od Władysława Cichorskiego ps. Zameczek. Mimo poniesionych trudów, poświęceń w walce za wolność Ojczyzny wydarzenie zakończyło się klęską naszych powstańców.

                W tym dniu zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy pomniku Powstania Styczniowego na skwerze przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce oraz na mogile zbiorowej sześciu nieznanych powstańców styczniowych poległych w 1863r. w Orzeszkowie.

                Prócz dwóch wspomnianych miejsc pamięci, w regionie Puszczy Białowieskiej mieszczą się one również na: cmentarzu rzymsko-katolickim w Hajnówce, gdzie znajduje się mogiła weterana Powstania Styczniowego Izydora Kuźmicza, który zmarł tutaj w 1933r. Jest to grobowiec rodziny Kuźmickich; w samym sercu Puszczy m.in. w oddziale 575 są dwa krzyże, jeden katolicki i drugi prawosławny oraz 519 i 549 oddz.; pod Hajnówką stoi krzyż w Starej Judziance; w Czeremsze na cmentarzu komunalnym, gdzie znajduje się grób Aleksandry Kamińskiej uczestniczki Powstania Styczniowego. Żyła 90 lat, zm. 15 listopada 1939r.

                Natomiast szlak walk powstańczych na naszym terenie wyznacza turystyczny szlak "Śladami Powstania Styczniowego" (szlak niebieski). Wychodzi z Hajnówki (ul. Nowowarszawska na Rudziance przez Orzeszkowo, Olszynę, Łozice), w kierunku południowym i zataczając pętlę poprzez wybrane miejsca Puszczy Białowieskiej, dochodząc do Car-Dębu i wraca z powrotem do Hajnówki. Ma 31 kilometrów długości.