cinema

Kino Cinema Lumiere i Hajnowski Dom Kultury zaprasza na seanse. 

Termin: 22 listopada 2023r. (środa)
Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

ikonostas

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 

Być może największe odkrycie zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce od czasu obrazu El Greca…

chóry

W niedzielę 1 października o godz. 16.00, w cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie odbędzie się VI Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych.

Niezwykłe wydarzenie, którego głównym celem jest ochrona od zapomnienia piękna śpiewów paraliturgicznych związanych z wiarą prawosławną. Poprzez wieczór chórów organizatorzy starają się szerzyć tradycję i kulturę regionu oraz integrować społeczności wiejskie.

piknik charytatywny

Wójt Gminy Hajnówka, Gminne Centrum Kultury w Dubinach oraz GOPS w Hajnówce zapraszają wszystkich mieszkańców gminy i okolic na Piknik Charytatywny na rzecz Prywatnego Ośrodka dla Osób Przewlekle i Psychicznie Chorych w Nurcu, który odbędzie się 22 lipca 2023r. przy świetlicy wiejskiej w Lipinach. Początek Pikniku godz. 16.00. Mile widziane rodziny z dziećmi.

kupalle

Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego

i Białowieski Ośrodek Kultury

zapraszają na

KUPALLE

 

8 lipca 2023, Białowieża - amfiteatr, godz. 21.00

Podkategorie