Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne

św. św. Cyryla i Metodego

Koło Terenowe w Hajnówce

i Wójt Gminy Hajnówka

zapraszają na spotkanie

 

,,Przydrożny krzyż - świadek historii”

dnia 09.12.2023 r. (sobota)

godz. 13.00

 

GCK w Dubinach, ul. Główna 116

przydrożny krzyż