W związku z wystąpieniem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w powiatach Siemiatyckim, Grajewskim, Łosickim i Biała Podlaska, Wójt Gminy Hajnówka przypomina hodowcom trzody chlewnej o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji, tj.:

1.    Nie kupowaniu świń z niewiadomego źródła pochodzenia;
2.    Utrzymywaniu świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami;
3.    Stosowaniu tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno Żyjących;
4.    Wyłożeniu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
Za brak stosowania zasad bioasekuracji nakładane są kary administracyjne.

wektory

ogniska 2017