HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

5 SIERPIEŃ 2017 r.  godzina 15:00

15 lipca 2017 r. godzina 13:00 plac przy Centrum Etnograficzno-Ekumenicznym w Dubinach,  ul. Szkolna

...