chrzest Polski

Szanowni Państwo!

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

bitwa regionów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”.

fotowoltaika

Szanowni Państwo,

rusza nabór na fotowoltaikę dla mieszkańców Hajnówki.

Dla osób zainteresowanych poniżej link:

http://www.hajnowka.pl/aktualnosc/produkcja-zielonej-energii-w-miescie-hajnowka-na-bazie-indywidualnych-instalacji

 

Urząd Miasta Hajnówka

 

pks nova

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. informuje, iż z dniem 01.04.2021r. zawiesza kursy:

wody poskie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.25.2021.DR zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Hajnówka.

Poniżej link do ww. decyzji:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/inform_biez/informacje_biezace.html?vid=1151325&public_mode=0