krus

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472)  roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

Podstawa prawna:

  1. Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 12 maja 2021 r. poz. 440/.
  2. Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 maja 2021 r. poz. 478/.
pss społem hajnówka

Hajnówka 27.05.2021 r.

Sz.P.

Lucyna Smoktunowicz

Wójt Gminy Hajnówka

Pracownicy Urzędu Gminy

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Pani Wójt oraz Wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy składam życzenia pomyślności, sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz naszej Gminy i jej Mieszkańców.

procesja Stare Berezowo

            Jak co roku, trzy tygodnie po Wielkanocy, mieszkańcy Starego Berezowa uczestniczyli w uroczystej procesji w intencji mieszkańców sołectwa. Procesji przewodniczył proboszcz Parafii Prawosławnej Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie ks. prot. Jan Kazimiruk w asyście ks. prot. Adama Lewczuka i ks. prot. Jerzego Charytoniuka. Po procesji zebrani mieszkańcy udali się na miejscowy cmentarz i uczestniczyli w świętej panichidzie za ofiary zbrodni hitlerowskich. Duchowni poświęcili mogiły, a przy pomniku ofiar, które straciły życie w wyniku represji w latach 1941-1944 zostały zapalone znicze i złożone kwiaty od pracowników Urzędu Gminy.

ankieta

„Szanowni Państwo. Zapraszam do wypełnienia ankiety opracowanej przez grupę studentów gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, która w ramach pracy naukowej pochyla się nad celami rozwojowymi dla Naszej Gminy. Formularz ankiety jest dostępny pod adresem:

PROW

Do 27 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2021 rok złożyło blisko 400 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln. Obecnie takie wnioski można składać tylko przez internet. Termin na ich złożenie został wydłużony do 17 czerwca.