Drukuj

Na terenie Powiatu działają przez cały 2022 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pomoc jest dostępna dla każdej osoby, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (bez obowiązku dokumentowania dochodów), a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo złożenie oświadczenia, że nie zatrudniał w ciągu ostatnich 12 m-cy innych osób.

Zgodnie z wymogiem umowy – na wizytę w punkcie należy się wcześniej zarejestrować, za pośrednictwem wskazanego numeru telefonu lub elektronicznie. Nie obowiązuje rejonizacja.

Pomoc jest świadczona bezpłatnie, przez doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów.

Ze względu na trwającą epidemię samorząd lokalny może okresowo decydować o pracy zdalnej punktów pomocy, o czym informację można znaleźć na stronie internetowej urzędu lub otrzymać podczas rejestracji. W przypadku udzielania świadczenia zdalnie - nie ma obowiązku składania żadnych oświadczeń.

 

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/bezplatna_pomoc_prawna/