Drukuj
Słup enegetyczny

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania
Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Hajnówka: ul. Wiejska (nr nieparzyste od 1 do 5 oraz nr parzyste od 2 do 12), Warszawska (posesja nr 42)

03-490

19.06.2017

9.00-16.00

Sorocza Nóżka

03-894

20.06.2017

8.00-14.00

Hajnówka: ul. Celna

03-1323

21.06.2017

8.00-14.00

Hajnówka: ul. Wilcza, Wiewiórcza, Zajęcza (nr nieparzyste od 21 do 33 oraz nr parzyste od 30 do 34), Odległa (nr parzyste od 2 do 12 oraz nr nieparzyste od 1 do 27), Białostocka (posesje nr: 104 i 110)

03-269

22.06.2017

8.00-14.00

Poryjewo

03-840

23.06.2017

8.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl
Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991