ZAWIADOMIENIE

 

W  związku z licznymi podtopieniami na terenie Gminy Hajnówka, zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji w zakresie liczby zalanych gospodarstw rolnych, powierzchni pól uprawnych, łąk i pastwisk.

Powyższe informacje proszę zgłaszać osobiście w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 44 lub telefonicznie pod numerem 85 306 78 23 w godz. 730 – 1530.

 

Wójt Gminy Hajnówka