Drukuj

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W związku z trwającymi naborami wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe dotyczące możliwości otrzymania wsparcia na typy projektów wymienione poniżej.

 

Szkolenie odbędzie się 17.04.2014r. godz. 9:00 – w sali nr 12, siedziby UM Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Terminy naborów:  08.04.2019r. – 25.04.2019r.

 

  1. Zakres wsparcia:

 

CEL OGÓLNY III. Rozwój potencjału LGD.

Cel szczegółowy III.2. - Zachowanie i promowanie potencjału kulturowo-przyrodniczego LGD ze szczególnym uwzględnieniem środowiska życia mieszkańców obszaru LGD.

Przedsięwzięcie 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe LGD wsparciem potencjału turystycznego.

 

Nabór nr 3/2019/EFRR

 

7) Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego:

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu. Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp

 

  1. Zakres wsparcia:

 

CEL OGÓLNY - Poprawa jakości życia mieszkańców LGD

Cel szczegółowy - I.2. Zachowanie i rozwój infrastruktury społecznej

Przedsięwzięcie - 1.2.1 Zapewnienie warunków rozwoju sfery społecznej (baza dla rozwoju sfery społecznej) 

 

Nabór nr 4/2019/EFRR

8) Projekty z zakresu infrastruktury społecznej:

Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku  udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych

 

Nabór nr 5/2019/EFRR

 

9) Rewitalizacja małej skali[1]:

 

Program spotkania:

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Kowalski, tel.: 85 682 50 26, 781 130 200

Dokumenty do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy

 

[1] W miastach powiatowych projekty do 1 mln kosztów całkowitych oraz spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.