bitwa regionów

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”.

fotowoltaika

Szanowni Państwo,

rusza nabór na fotowoltaikę dla mieszkańców Hajnówki.

Dla osób zainteresowanych poniżej link:

http://www.hajnowka.pl/aktualnosc/produkcja-zielonej-energii-w-miescie-hajnowka-na-bazie-indywidualnych-instalacji

 

Urząd Miasta Hajnówka

 

pks nova

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. informuje, iż z dniem 01.04.2021r. zawiesza kursy:

wody poskie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 25.03.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.25.2021.DR zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hajnówka i gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wodociągu miejskiego Hajnówka i odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Hajnówka.

Poniżej link do ww. decyzji:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/inform_biez/informacje_biezace.html?vid=1151325&public_mode=0

podpisanie grantu

Od poniedziałku 29 marca 2021r. trwa nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”. Wnioski można składać do 29 kwietnia 2021r.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 25 marca 2021r. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali: Marszałek Marek Olbryś i Marszałek Stanisław Derehajło, natomiast Urząd Gminy reprezentowała Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz.

Wartość całego zadania wynosi 1997 114, 00 zł. Otrzymana dotacja w wysokości 1457 893,22zł stanowi 73% dofinansowania.

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie gospodarstwa domowe Gminy Hajnówka. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz dokumentacją konkursową, które zostały umieszczone na stronie internetowej Gminy  http://www.gmina-hajnowka.pl/ogloszenia/1941-nabor-wnioskow-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-2

 

A tak naszą umowę podpisywał Pan Marszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło: https://fb.watch/4BfA9On_x9/

 

 

Fot. Podpisanie grantu przez Wójt i Skarbnik Gminy Hajnówka