spis 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się już 1 kwietnia br. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat.

konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

 

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentujący Województwo Podlaskie będące Inwestorem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka” oraz wykonawca Inwestycji, konsorcjum firm: Unibep S.A., Maksbud Sp. z o.o., Value Engineering Sp. z o.o. informuje o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.  

Rozwiązania projektowe w/w drogi dostępne są do 05.04.2021 r. w Urzędach Gmin oraz Urzędach Miejskich

na stronie internetowej: www.dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl

oraz podczas spotkań z Projektantami w następujących terminach:

Zakres Projektu:

Termin:

Miejsce spotkania:

Gmina oraz Miasto Bielsk Podlaski

15.03.2021

godzina 9:00 - 12:00

Świetlica wiejska w m. Hołody

Gmina oraz Miasto Hajnówka

16.03.2021

godzina 9:00 - 12:00

Urząd Miasta Hajnówka sala numer 12

Gmina Orla

18.03.2021

godzina 8:30-10:00

Świetlica wielska w m. Szczyty-Nowodwory

Gmina Czyże

18.03.2021

godzina 10:30 - 12:00

Świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy w m. Czyże

Podczas spotkań zastosowania mają obostrzenia zawarte na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Podstawowe zasady:

  1. 5 osób (mieszkańców) jednocześnie na sali + obowiązkowa dezynfekcja rąk i zasłanianie ust.
  2. osoby czekające w kolejce – zachowanie dystansu i obowiązkowe zasłanianie ust

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag dotyczących rozwiązań projektowych możliwe jest od 03.03.2021 do 05.04.2021 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.dw689bielskpodlaskihajnowka.value-eng.pl, wypełnienie formularza w Urzędzie Gminy/Miasta bądź przesłanie formularza na jeden z poniższych adresów.

Formularz do pobrania w wersji elektronicznej

Urząd Gminy Bielsk Podlaski

Ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski,

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski,

Urząd Gminy Hajnówka

Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

Urząd Miasta Hajnówka

Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

Urząd Gminy Czyże

Czyże 106, 17-207 Czyże,

Urząd Gminy Orla

Ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla,

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,  

Value Engineering Sp. z.o.o.

Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa,

Rozpatrywane będą jedynie wnioski i zastrzeżenia zawierające imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego/działkę, natomiast wersja papierowa formularza musi zostać dodatkowo podpisana.  Przesłane zgłoszenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione.

Z poważaniem

Dominik Murach

Value Engineering sp. z o.o.

osp-przekazanie sprzetu

W dniu 11 marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Hajnówka odbyło się uroczyste przekazanie specjalnej odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Hajnówka. Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka przekazała na ręce Prezesów Jednostek OSP z terenu działania gminy Hajnówka sześć kompletów specjalnych ubrań ochronnych FHR, spełniających wymogi norm oraz nowe wytyczne Komendanta Głównego PSP.  

dzien sołtysa

Dzisiaj- 11 marca obchodzimy coroczny Dzień Sołtysa. Jest to święto, którego celem jest okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa na polskiej wsi.

Drogie Panie,

z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych chwil w życiu.

Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się docenione.

Dziękujemy, że czynicie ten świat lepszym i piękniejszym.

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce

podinspektor Jakub Ciulkin

podkomisarz Adam Siegień

życzenia08 03 2021 - od KPP w Hajnówce