Hajnówka, dnia 24.06.2020 r.

IP.6232.41.2020

 Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Urząd Gminy Hajnówka poszukuje właściciela psa, który od kilku dni przebywa w miejscowości Stare Berezowo  w okolicy posesji  74A. Piesek jest młody, zadbany, przyjazny, posiada obrożę.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie uruchamia nową formę swojej działalności – Podlaski e-bazarek. Zapraszamy rolników, wytwórców regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórców rękodzieła ludowego, usługodawców usług rolniczych i związanych z rolnictwem oraz wszystkich konsumentów do korzystania z podlaskiego e-bazarku. Chcemy umożliwić Wam sprzedaż, zakup produktów lub usług bez udziału pośredników, w dowolnym czasie i miejscu.

Hajnówka, dnia 15.06.2020 r.

………………………………………….

/ znak sprawy /

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                                   /nazwa i adres zamawiającego/

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

     „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Trywieży i Starym Berezowie”