Dnia 2 lipca 2020 r. w Hajnówce odbyło się spotkanie z Premierem Rządu RP Panem Mateuszem Morawieckim.

Podczas spotkania Pan Premier wręczył Starości, Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu hajnowskiego promesy na środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000 zł

25 czerwca 1941 r.  Niemcy dokonali pacyfikacji. Pojawili się we wsi Stare Berezowo w godzinach przedpołudniowych. Były to pododdziały zmotoryzowanej piechoty, które zatrzymały się we wsi na krótki postój. Około południa wzdłuż linii kolejowej pojawili się żołnierze radzieccy. Był to wycofujący się z okrążenia pododdział usiłujący się przebić do Puszczy Białowieskiej. Rozgorzała zacięta walka, której wyrok był dla żołnierzy radzieckich niepomyślny. W walce tej, straty ponieśli również Niemcy. Bezpośrednio po walce, żołnierze niemieccy zatrzymali we wsi 13 mężczyzn, których wyprowadzili za wieś w kierunku Mochnatego i kazali im kopać dół oraz grzebać poległych w walce Niemców. Następnie kazano mężczyznom powrócić do wsi, gdzie ich rozstrzelano.

W dniu 22 czerwca 2020r. Wójt Gminy Hajnówka oraz Prezes OSP Orzeszkowo odebrały Promesę na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż jednostka Straży Pożarnej Orzeszkowo została ujęta w wykazie planowanych zakupów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020.

Hajnówka, dnia 24.06.2020 r.

IP.6232.41.2020

 Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag