pge

„Szanowni Państwo,

Przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach .

ugh

KOMUNIKAT

 

Informacja dotyczy mieszkańców m. Dubiny i Lipiny

 

W związku z gazyfikacją miasta Hajnówka mieszkańcy przyległych do miasta miejscowości zainteresowani są budową sieci gazowniczej w Dubinach i Lipinach.

ugh

ZARZĄDZENIE Nr 215/2020

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 17 sierpnia 2020r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pw

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

gmina

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w ostatnim okresie odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Gminy. W ramach realizacji  projektu w KISie w Dubiczach Osocznych odbyło się w czerwcu spotkanie z jego uczestnikami. Mieszkańców interesowała sprawa wykonania budżetu za 2019r., oraz wydatków na oświatę. Poruszono też sprawę utworzenia odcinka drogi łączącego ulicę wsi z drogą Hajnówka- Mochnate.