spis
Dziś rozpoczyna się #PowszechnySpisRolny2020. Będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
To badanie jest przeprowadzane raz na 10 lat.
 
Jesteś ciekawy kto jest objęty spisem rolnym i o co zapytamy w spisie?
 
Odpowiedzi na te pytania oraz formularz do spisania się przez Internet znajdziesz na stronie https://spisrolny.gov.pl/
 
 
 
ugh

Hajnówka, dnia 27.08.2020 r.

IP.5543.4.2020

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: „Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP

Link do petycji: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_modernizacji_odcinka_drogi_wojewodzkiej_687_zwodzieckie_-_juszkowy_grod

 

Stowarzyszenie Puszczyków Głos                                                   

                                                                         Sz.P.

                                                                         Bohdan Paszkowski

                                                                         Wojewoda Podlaski

                                                                         Artur Kosicki Marszałek

                                                                         Województwa Podlaskiego

W imieniu mieszkańców Powiatu Hajnowskiego zwracamy się z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego o przyśpieszenie procedur administracyjnych i jak najszybsze rozpoczęcie prac modernizacyjnych odcinka drogi wojewódzkiej 678 Zwodzieckie - Juszkowy Gród.

osp

Urząd Gminy Hajnówka ogłasza sprzedaż specjalistycznego samochodu pożarniczego Jelcz 005  ( na podwoziu Star 244)

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

        Urząd Gminy Hajnówka
        ul. A. Zina 1
        17-200 Hajnówka

 

  1. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

       Samochód specjalny pożarniczy:

  • Marka i model pojazdu: Jelcz 005 ( na podwoziu Star 244) ,
  • Nr rejestracyjny: BHA 46EU,
  • Rok produkcji: 1987,
  • Wskazanie drogomierza 13 800 km

krus

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl po raz pierwszy został ogłoszony Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich, którego tematyka dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.