Bele słomy

Opracowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lista odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w województwie podlaskim na rok 2017.

logo FIRE

W imieniu Fundacji Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych chcę złożyć serdeczne podziękowania za udział w projekcie „Aktywizacja mieszkańców wokół zasobów własnej wsi sposobem na rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”, który został zrealizowany w 2016 roku. 

logo MRiRW

informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Herb Gminy Hajnówka

Ogłoszenie o naborze propozycji do konkursu.