działaj lokalnie

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Lokalnym Konkursie Grantowym prowadzonym przez Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce – Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Rokrocznie na terenie naszej Gminy – dzięki środkom z Programu Działaj Lokalnie – mają miejsce niesamowite i inspirujące wydarzenia. Warsztat kulinarne, ikonograficzne, konkursy na najpiękniejsze obejście i wystawy starej fotografii – to tylko niektóre z nich. Zapraszamy do udziału w konkursie.

ceo
Informujemy, że nasze Centrum Energii Odnawialnej funkcjonuje już w normalnym trybie!
Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców z Powiatu Hajnowskiego do kontaktu.

pgnig

Liczba pobrań aplikacji mobilnej PGNiG Obrót Detaliczny na smartfony i tablety przekroczyła milion. Coraz więcej użytkowników korzysta z niej praktycznie codziennie – najczęściej do odczytu stanu liczników i płatności on-line za dostarczone gaz i energię elektryczną. Obok platformy eBOK, to kolejny kanał komunikacji cyfrowej PGNiG, który zdobył duże uznanie Klientów Spółki.

fotowoltaika

Hajnówka, dnia 21.05.2020 r.

Dotyczy projektu: Fotowoltaika dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka

Podejmując działanie w związku z zobowiązaniem podjętym na spotkaniu dnia 16.01.2020 r. podczas zebrania mieszkańców Gminy Hajnówka w świetlicy wiejskiej w Dubinach, a dotyczącym pytania mieszkańców wniesionego do protokołu: „czy w przypadku otrzymania dotacji mieszkańcy nie będą musieli odprowadzać podatku od osób fizycznych od uzyskanego dofinansowania?”, Gmina Hajnówka dnia 20.02.2020 r. złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację wyżej opisanego, przyszłego wydarzenia i jego konsekwencji dla ewentualnych zobowiązań podatkowych.

mpk

Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce informuje,że od dnia 18.05.2020r. autobusy komunikacji linii nr. 2 kursują według rozkładu codziennego (odjazdy z Dubin:6:10,7:20,14:45,15:55).