Już 15 lutego 2020 roku startuje rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Fundacji EFC i FRS.

 

Horyzonty kończą w tym roku 10 lat! Tym samym 15 lutego już po raz dziesiąty Fundacja EFC wraz ze swoim partnerem strategicznym, Fundacją Rodziny Staraków, otwiera rekrutację do swojego flagowego programu - jednego z najbardziej kompleksowych programów stypendialnych w kraju. Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 r. we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

ZARZĄDZENIE Nr   167 / 2020

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia  26  lutego 2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych  gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
 i dziedzictwa narodowego.

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Nabór 28 lutego - 28 marca 2020 r. - operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo,


w imieniu organizatorów wydarzenia „Wiecznaja Pamiat' / Wieczna Pamięć / Вечная память” 23 lutego 2020 r. zapraszamy na obchody upamiętniające mieszkańców naszego regionu zamordowanych przez żołnierzy z oddziału Romualda Rajsa „Burego”.